Bankhistoria

Utlåning av pengar och annan penninghantering förekom långt före Grekernas och Romarnas välden. All affärsverksamhet har krävt finansiering och kreditgivning. Innan dess samt under antiken handlade det om att säkerställa internationell handel. Handelsmän behövde av praktiska- och säkerhetsskäl enkla betalningsmedel.

Hos mäklare eller agenter i hemstaden deponerade man pengar och fick ett kreditivbevis som man kunde presentera i staden där man gjorde affärer och som accepterades där. Risken att bära med sig stora summor mynt var stor. Enkla skuldsedlar som rövare inte kunde ha glädje av blev därför mycket populära.Under medeltiden följde man ungefär samma mönster. Små stater gav ut egna mynt i guld, silver eller koppar vilket fortfarande ansågs vara ett otympligt betalningsmedel internationellt.

Bankverksamheten i Europa under medeltiden

Staden Florens dominerade under 1200-1500-talen bankverksamheten i Europa. Vatikanen var också aktiv på området. Under renässansen öppnades i många städer växlingskontor. I Amsterdam kunde man till exempel växla olika valutor och få tillbaka en bankkredit som kallades bankpengar och som var ett fullödigt betalningsmedel där.

Riksbankens grundande

Grunden till den svenska Riksbanken lades 1657 då Riksdagen (Riksens Ständer) ville stärka den svenska valutan. Banken började låna ut pengar, men till slut hade man inte tillräckligt med mynt. Då började man trycka kreditivsedlar. Dessa blev populära, men man gav ut fler än man hade täckning för och knappt tio år efter starten förbjöds sedelutgivning. Annan verksamhet fick pågå och banken anses nu som världens äldsta centralbank.

Sedelutgivning

Genom en kunglig kungörelse 1824 skapades möjligheter till att bilda det som är föregångare till dagens affärsbanker. Tanken var att man bara skulle låna ut eget kapital och sådant man själv hade upplånat. År 1874 infördes guldmyntfot vilket innebar att bankerna måste ha en viss del av sin sedelutgivning säkrad i guld. När staten började ta ut skatt på sedelutgivningen protesterade bankerna, utan större framgång. År 1903 hade Riksbanken fått monopol på sedelutgivningen. Bankerna kompenserades med billig kredit från Riksbanken.

admin

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *